BITV NATIONAL MEGA SHOW 2021

BITV Announces NATIONAL MEGA SHOW for Financial Advisers

National mega show is an International level of 3 days event. This is a online 3 days show. In this show you will get opportunity to meet international successful agent, national fast growing agent, top agent of the country, top trainer of the country, and successful businessman of the country. National mega show is a competition. In this competition the winner will be one who will be able to sell maximum ticket or who will be the biggest influencer.

QUALIFIED PATICIPANTS

Harish Arora

Raajeish Agrawal

Raajeish Agrawal

Vinay Sharma

Vinay Sharma

Sanjay Gilani

Sanjay Gilani

Koushik Ghosh

Anjali Raje

Randhir Bhalla

Randhir Bhalla

Ashok Kalra

Ashok Kalra

Sudesh Kavlekar

Sudesh Kavlekar

Rajnish Jha

Rajeev Sood

Rajeev Sood

Atul Jain

Jitendra Goyal

Jitendra Goyal

National Mega Show Participants

Amit Paliwal

Amit Paliwal

Vijay Muneshwar

Dyaneshwar Kothgire

Dyaneshwar Kothgire

Guru Pal Sharma

Guru Pal Sharma

Amita Shrivastav

Amita Shrivastav

Chetan Thakkar

Shivkumar Lodhi

Sunil Bhatia

Pooja Jain

Pooja Jain

K C Laddha

K C Laddha

Shreegandha Aher

Shreegandha Aher

Sonali Belhekar

Sonali Belhekar

Amit Chaudhary

Amit Chaudhary

Minal Makoria

Minal Makoria

Manisha Soni

Jignesh Patel

Amar Phapal

Harish Shetty

Amul Jain

Mitali Sarkar

Mamta Vyas

Mamta Vyas

Pravin Gupta

R D Tayagi

Sushanta Raut

Sushanta Raut

B K Washilkar

B K Washilkar

Rony Fernandes

Shailendra Ashar

shailendra-ashar

Kiran Kadu

Adison Khanker

Sarita Sharma

Sarita Sharma

Rinku Bafna

Rinku Bafna

Bachan Jha

Bachan Jha

Sandeep Kumar

Sandeep Kumar

Jasvinder Singh

Jasvinder Singh

Rajan Singh

Rajan Singh

Pawan Veer Yadav

Prakash Mahidhar

Gobind Tilwani

Guruprasad Palekar

Jagannath Das

Sushil Gupta

Sushil Gupta

R C Singal

Arjun Chitte

Arjun Chitte

Neha Palande

Neha Palande

Kamlesh Jha

Prashanta Chowdhury

Dawood Dilber Zargar

Sanjakumar V Solanki

Kewal Krishan

Kewal Krishan

Sandhya Divate

Sandhya Divate

Naresh Kumar Bhardwaj

Naresh Kumar Bhardwaj

Mahendra Kamat

Mahendra Kamat

Rohini Agarwal

Rohini Agarwal

Mahaveer AN

Mahaveer AN

Bhumika Pithadiya

Yamini Lokhande

Murlidhar Gaikwad

Amar Kumar Mukherjee

Kumudini Bhangde

Rishabha Arondekar

Dipesh Gandhi

Dipesh Gandhi

Ashalata Ghatge

Ashalata Ghatge

Subash Legha

Hitesh Chaniyara

Rajeev Sood

Rajeev Sood

Sanjay Singhal

Sanjay Singhal

Bhimandas

Sadhana Said

Umesh Mathur

Vikas Sherlekar

Sameer Shah

Soma Ghosh

Soma Ghosh

Raman Sherpuri

Raman Sherpuri

Brajesh Tiwari

Brajesh Tiwari

Kishori Lal Sharma

Harshad Thawal

Arjun Chaudhari

Atul Jain

Rajesh Jamuar

(Visited 2174 times, 1 visits today)